Charotar Sandesh

Tag : adas railway station news

ચરોતર સ્થાનિક સમાચાર

“આઝાદીની ટ્રેન અને સ્ટેશન” અંતર્ગત અડાસ રોડ સ્ટેશન પર વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન

Charotar Sandesh
આણંદ : આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ’ કાર્યક્રમ હેઠળ, રેલ્વે (railway) મંત્રાલય દ્વારા તા. ૨૩ જુલાઈ, ૨૦૨૨ સુધી “આઝાદી ની ટ્રેન અનેસ્ટેશન” કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે....