Charotar Sandesh

Tag : vaccination news anand

ચરોતર સ્થાનિક સમાચાર

આણંદ જિલ્લામાં લમ્પી વાઇરસને અંકુશમાં લેવા તંત્ર સક્રિય : અત્યાર સુધીમાં ૧૦૮૨૮ પશુઓનું રસીકરણ

Charotar Sandesh
જિલ્લાના ૭૯ ગામના ૧૪૭ અસરગ્રસ્ત પશુઓ પૈકી ૧૦૧ પશુઓ લક્ષણમાંથી બહાર આવી ગયા હાલ ૭૧ પશુઓ સારવાર હેઠળ આણંદ જિલ્લામાં લમ્પી સ્કીન ડીસીઝથી કોઇપણ પશુનું...