Charotar Sandesh

Tag : mahamritunjaya-mantra-article

Devotional ધર્મ ધર્મ ભક્તિ

मृत्युञ्जय-यज्ञ का महत्त्व : विद्वानोंने मृत्युञ्जय यज्ञ का विधान किया है ।

Charotar Sandesh
मृत्युञ्जय-यज्ञ का महत्त्व : ग्रहपीडासु सर्वासुमहागदनिपीडने।वियोगे बान्धवानां चजनमार उपस्थिते।। राज्यभंगे धनग्लानौक्षिप्रमृत्युविनाशने।अभियोगे समुत्पन्नेमनोधर्मविपर्यये।। मृत्युञ्जयस्य यज्ञस्यविधानं क्रियते बुधैः।राष्ट्रभंगे जनक्लेशेमहारोगनिपीडने।। मृत्युञ्जयस्य देवस्यहोमं कुर्याद् विशेषतः। समस्त ग्रहजनित पीडाओंमें, यक्ष्मा,...